dtvkannada

ಪುತ್ತೂರು: ಪುತ್ತೂರಿನ ಬೀದಿಬದಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಪುತ್ತೂರಿನ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರ ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿನ (ನೆಬಿಸಿಞಾ) ನೆಬೀಸ ಅವರು ನಿಧನರಾದರು.

ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪುತ್ತೂರಿನ ನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಾ ರಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಅನಾಥೆಯಂತೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು ಈದೀಗ ನಿಧನಾರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

By dtv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!