dtvkannada

ಕಡಬ: ಅತೂರು ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯವ ದ್ರಿಕ್ ಹಲ್ಕಾ ಇದರ 21ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾ ಸಂಗಮ ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 3 ತನಕ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇರಳದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಭಾಷಗಾರಿಂದ ಮತ ಪ್ರಭಾಷಣ ನಡೆಯಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಸೈಯದರು ಖಾಝಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

By dtv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!